Block title

اطلاعیه ها و برنامه ها

Block content
دوشنبه 22 مرداد 1397

علي آدمي در فصل جواني تا كشتي دلش به ساحل دلبري ناز پهلو نگيرد آرام نمي يابد. ديري بود كه بهار عمرم از راه رسيده بود و فكرهايي اينچنين گاه و بي گاه به خانه ذهنم هجوم مي آورد. اما من چون ديگر جوانان نبودم كه در همسرگزيني به آرامشي نسبي و موقت دل خوش بدارم، من كسي را مي جستم كه بال پروازم تا بلنداي قله قرب خدا باشد، همسري كه پشت و پناهم باشد در طاعت معبود. اما چه كسي؟ جز فاطمه چه كسي مي توانست جامه اين آرزو را بر تن من بپوشاند. خويشان قريشي من، دختران پر ي چهر و شوهرباز كم نداشتند اما هيچكدام مرا به ساحل آرامش نمي رساندند.

Block title
Block content

شاخص

مروری بر شاخص های انقلاب اسلامی از دیدگاه امام و رهبری

Block title
Block content

یکی از شیوه‌های دشمن ناامید ‌کردن جوانهای ما است؛ اینکه ما نمیتوانیم، نمیشود در مقابل اینها ایستاد؛ که همین‌طور می‌بینید متأسّفانه عدّه‌ای بلندگوی دشمن شده‌اند که همین ‌چیزها را در فضای جامعه...

پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری