رواق شهدا

Block title
Block content
تصاویر شهدای روحانی آبادان

تاریخ شهادت : شهریور ۱۳۶۰

محل شهادت : خرمشهر

آخرین سمت : فرمانده گردان مقداد

اسامی شهدای روحانی آبادان

تاریخ شهادت : شهریور ۱۳۶۰

محل شهادت : خرمشهر

آخرین سمت : فرمانده گردان مقداد