مرحوم آیت الله سید حسین سلطان علوی

Block title
Block content

آیت الله سید حسین سلطان علوی

سال تولد : 1281        محل تولد :

ایشان در زمان رضاشاه زندگی کرده و همچنین آخرین شاه قاجار را بیاد داشتند ایشان از سادات شهرکرد بودند و منزل شان در قم بود .

تحصیلات حوزوی را بهمراه مرحوم آیت الله دهدشتی در نجف اشرف در محضر اساتید بزرگی همچون آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی(ره) ، سید ابوالقاسم خوئی(ره) ، امام خمینی(ره) کسب فیض نمودند.

فعالیت های اجتماعی

ایشان 2 باب مدرسه در منطقه سده وجمشید آباد که از مناطق محروم شهر بودند احداث نموده که بخش زیادی از هزینه آن با پیگیری از شرکت نفت تأمین شد ، همچنین پس از اقامه نماز در مسجد جمشید آباد ، خود به ساخت مسجدی در خیابان 15 احمد آباد مبادرت داشته که به نام مسجد سلطانی معروف گردیده است و تا آخر عمرشان در آن اقامه جماعت میکردند .

ایشان در آن دوره که دولت بعث عراق علماء نجف اشرف را تحت فشار و تعقیب قرار داد ایشان بالاجبار در سال 1331 در حکومت حاکم آنوقت عراق احمد حسن البکر بود وارد آبادان شدند.

فعالیت های سیاسی

ایشان برنامه های دولت ستم شاهی را کاملاً رد میکردند و علیه آنها موضع گیری میکردند و حتی یکبار که خواستند برای انتخابات مجلس شواری ملی در مسجد ایشان صندوق أخذ رأی بگذارند ایشان درب مسجد را قفل کردند و هنگامی که شنیدند مأمورین شاه درب مسجد را باز کردند با قاطعیت و شجاعت با آنان درگیر شدند.

وفات : 24/آذر/1386           محل وفات : شهر مقدس قم